Hele verden i ett senter

Kollasj av to personer som smiler til kamera
Mann som smiler til kamera
Kan du beskrive Senter Syd med ett ord? "Senter Syd er best"

Vi har snakket med ansatte fra ulike butikker her på Senter Syd for å fange essensen av livet bak salgsdiskene.

Senter Syd Mortensrud er et levende midtpunkt i lokalsamfunnet, kjent for sitt sterke og inkluderende arbeidsmiljø. Her er det fokus på samarbeid og fellesskap blant butikker og ansatte, noe som bidrar til en positiv og imøtekommende atmosfære for alle besøkende. Vi har snakket med noen av de herlige ansatte om hverdagen på senteret.

Ali, Mortensrud Foodstore

Jeg kom til Norge fra Pakistan for cirka 20 år siden og jeg har jobbet på Senter Syd i 4 år nå.

Jeg liker meg godt her på Mortensrud. Det er masse mennesker innom butikken og det er alltid mye å gjøre, og det trives jeg med.

På Senter Syd har vi gode naboer i de andre butikkene, og vi snakker med alle. Det fine med felleskapet på senteret er at hvis vi har noen utfordringer i butikken, kommer senterledelsen eller vekteren og hjelper oss, så vi fikser alt sammen, sammen. Vi har de beste kollegaene!

Hva er best med Senter Syd?
Mann som smiler til kamera
Kan du beskrive Senter Syd med ett ord? "Flerkulturelt"

Kais, Burger King

Jeg ble født i Afghanistan, og kom til Norge når jeg var 16 år.

Jeg har jobbet i Burger King i mange år, og kom hit til Senter Syd i 2019. Før det drev jeg Burger King i Larvik. Det er stor forskjell på Larvik og Mortensrud, men det er mye bra fra begge steder!

Her på senteret er det masse mennesker, mange barnefamilier og unge spesielt – og vi må stå på skikkelig hele dagen og levere rask, god service.

For å lykkes med dette har jeg et godt team og jeg driver restauranten sammen med min kone og flere gode ansatte. Det er hektisk, men vi trives veldig godt her!

Produksjon
Amfi Kreativ
Fotograf
Henrik Lindal