Parkering

På Senter Syd har vi et stort parkeringshus hvor du kan stå gratis uten å trekke lapp.

Vi har innfartsparkering på inntil 12 timer, og øvrige parkeringsplasser på inntil 3 timer. Vær oppmerksom på at du parkerer i riktig p-sone for å unngå parkeringsgebyr.

Parkeringsanlegget på senteret driftes av TimePark.

Praktisk informasjon

  • Kapasitet: 500
  • Utleieplasser: 0
  • HC-parkering: 19
  • El-parkering: 6 hurtigladere og 4 vanlige ladestasjoner